Hjem
Institutt for fremmedspråk
Internt møte - arabisk

IF - temamøte, presentasjon av nyansatte! UTSATT - ny dato kommer!

Hvis du ikke har anledning til fysisk å være til stede - følg oss på Zoom (lenke i Åse sin invitasjon).