Hjem
Institutt for fremmedspråk
A-Å for tilsette

A-Å for tilsette ved Institutt for framandspråk

Dette er ei alfabetisert samling av informasjonsartiklar for tilsette ved Institutt for framandspråk. Dersom du ikkje finn det treffordet du leitar etter, er det fint om du seier ifrå, slik at vi kan forbetre og utvide lista. Send då mail til post@if.uib.no.

Hovedinnhold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

 

A

Adresser og post

Arbeidsperioden for stipendiatar og postdoktorar 

Arbeid ved UiB utanfor instituttet

Avhandlings-portalen

Avslutning av stipendperiode

 

B

 

D

 

E

Eksamen

Emneansvarlege - retningslinjer

Emne- og programevaluering

Engelske titlar verv

 

F

Fagkoordinatorar - retningslinjer

Faktura

Ferie

Ferieavvikling - stipendiatar 

Forskarskular

Forskarutdanning

Forskingskoordinator - retningslinjer

Forskotsbetaling, publiseringsstøtte

Frikjøp undervising

 

H

Honorar til studentar i råd og utval

Honorar - tilsette ved andre institutt

 

I

Instituttnamnet på ulike språk

Instituttrådet - innkallingar og sakspapir

Instituttrådet - medlemmer

Instituttrådet - referat

Instituttrådet - retningslinjer

IT-innkjøp

IT-utstyr - stipendiatar 

IT-utstyr - kassasjon

 

K

Kontrakt for doktorgradsstipendiater

Klagesaker - rutine

 

M

Masteroppgåver - sensur 

Masterveiledning - interne retningsliner

Møtegodtgjersle - stipendiatar 

 

N

Nettspanskkoordinator - retningslinjer

 

P

Ph.d.-utdanning

Postdoktorar - pliktarbeid 

Post og adresser

Post og pakkar

Programsensor

Programstyra

Publiseringsstøtte, forskotsbetaling

Påskjønning ved avgang

 

R

Reiser

Reiser - Kredittkort

Representasjon

Retningslinjer for emneansvarlege

Retningslinjer for fagkoordinatorar ved Institutt for framandspråk

Retningslinjer for forskingskoordinator

Retningslinjer for instituttrådet

Retningslinjer for nettspanskkoordinator

Retningslinjer for rekruttering og oppfølging av studentrepresentantar

Retningslinjer for undervisingskoordinator

Rutine for klagesaker

 

S

Sensurering av masteroppgåver

Skjema for forskningsrapporter

 

T

 

U

Undervisingsrekneskap 

 

V

Verv ved instituttet