Hjem
Institutt for fremmedspråk
Disputas

Disputas : Ann Cathrin Corrales-Øverlid

Ann Cathrin Corrales-Øverlid disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 21 mai 2021.

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"A Culinary Quest: Peruvian Women Entrepreneurs in Southern California
Negotiating Gender, Home, and Belonging "

Opponenter:

  1. Professor Zulema Valdez , University of California, Merced
  2. Professor Steven Gold, Michigan State University

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Ernesto Semán

Disputasleder

Professor Kevin McCafferty, Institutt for fremmedspråk, UiB

 

Disputasen blir holdt på engelsk. 

Disputasen er åpen for alle interesserte, og kan følges digitalt.

Lenke: https://uib.zoom.us/j/63227623630?pwd=Si9Hc2tKb3dWSDVuY3VHQ1FuZUtyQT09 

Passord: kYf0EXgH

 

Avhandlingen er tilgjengelig på https://hdl.handle.net/11250/2754557