Hjem
Institutt for fremmedspråk
Disputas

Disputas : André Storto

André Storto disputerer for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen 14. februar 2023.

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel

"Researching Multilingualism in Lower Secondary Schools"

Opponenter:

  1. Professor Sílvia Melo-Pfeifer, Universität Hamburg
  2. Førsteamanuensis Georgios Neokleous, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Leder av komiteen

Førsteamanuensis Sigrid Ørevik

Disputasleder

Prodekan Ole Thomassen Hjortland

 

Åpent for alle interesserte.

 

Du kan også følge disputasen på Zoom - lenke vil bli annonsert.