Hjem
Institutt for fremmedspråk
Åpen forelesning

Krym – den lange historien

Har Krym «alltid vært russisk»? Velkommen til forelesning som formidler glimt av en lang og rik historie om Krym.

Hovedinnhold

Hva har kimerere, taurere, skytere, sarmatere, grekere, gotere, khazarer, krymtsjaker, krymtatarer, venetianere, genovesere, ukrainere, russere (og enda en rekke andre folkeslag) til felles? – De har bodd på Krym. 

Da Russland brøt internasjonal lov og annekterte den ukrainske halvøyen i 2014, kalte Putin dette en «gjenforening» av «gammelt russisk land» med Russland. Men har Krym «alltid vært russisk»? Denne forelesningen formidler glimt av en lang og rik historie om Krym, der ordene «alltid» og «russisk» ganske snart smuldrer bort.

Forelesningen holdes av professor i russisk språk og litteratur, Ingunn Lunde.

Åpent for alle interesserte.