Hjem
Institutt for fremmedspråk
Mesterklasse

Mesterklasse i forskerskolen i språkvitenskap og filologi (Mikkel Ekeland Paulsen, LLE)

Jan Svanlund, dosent i nordiske språk ved Stockholms universitet, holder mesterklasse for ph.d-stipendiat Mikkel Ekeland Paulsen (LLE) og ph.d.-prosjektet Å skille klinten fra hveten – hvordan sortere ut ordbokaktuelle sammensetninger fra språkteigens urskog?

Hovedinnhold

Målsetningen til Mikkel Ekeland Paulsens prosjekt er å utvikle en velfundert og effektiv prosedyre for seleksjon av sammensetninger til store allmennordbøker. Avhandlingen består av tre delstudier.

Mesterklassen blir arrangert av Forskerskolen språkvitenskap og filologi, som er et samarbeid mellom IF og LLE.

Alle interesserte er velkommen!

Romendring: Mesterklassen er flyttet til rom 435, HF-bygget