Hjem
Institutt for fremmedspråk

Janne Marie Heitun Kvale - Dokumentgransker ved Nasjonalt Identitets- og Dokumentasjonssenter

Janne Marie Heitun Kvale jobber i et flerspråklig miljø på Nasjonalt Identitets- og Dokumentasjonssenter.

Hovedinnhold

Der vurderer hun ektheten av utenlandske pass og identifikasjonspapirer. All puggingen hun frustrerte seg over på arabiskstudiet kommer nå godt med i detaljanalysen av dokumentene som skal vurderes, der det kreves tålmodighet og evne til å se det store bildet.

Hvilken grad har du?

Bachelor i Midtøstenkunnskap og Mastergrad i Arabisk.

 

Hvordan var det å studere arabisk?

Det var utfordrende og spennende. Å lære språk gjør at en kan se sin egen læringskurve tydelig, da man arbeider seg opp en helt konkret kunnskap over tid. Men det var naturligvis også frustrerende, da det ikke finnes noen snarveier, og man ikke slipper unna klassisk pugging. Fagmiljøet var strålende, og det var tett kontakt mellom fagansatte og studenter.

 

Hvilke andre fag har du tatt?

Jeg har, ved siden av arabisk språk, mest sosialantropologi. Ellers har jeg mindre emner i historie, religionsvitenskap og arkeologi. I tillegg har jeg fra før tida på UIB årstudiet Internasjonal Forståelse og Samarbeid fra Høgskolen i Vestfold. Der var fokuset tverrfaglig forståelse av internasjonale samfunnsmessige og historiske sammenhenger.

 

Hva skrev du om i masteroppgaven?

Jeg skrev om to sahrawiske (sahrawi er en person fra Vest-Sahara) bloggere sin posisjonering og identitetsforvaltning innenfor en panarabisk offentlig sfære. Søkelyset ble satt på bloggernes posisjonering i den gitte sfæren generelt, og spesielt på bloggernes tilnærming til den etablerte diskursen rundt okkupasjonen av Palestina, og på hvordan bloggerne benyttet seg av denne diskursen i fremstillingen av egen okkupasjonssituasjon.

Tittel på oppgaven er: Blogs of an Occupied Nation; Sahrawi Bloggers in a Pan-Arab Public Sphere.

 

Hva jobber du med nå, og hvordan var veien dit? 

Nå jobber jeg som dokumentgransker ved NID: Nasjonalt Identitets- og Dokumentasjonssenter. Denne jobben fikk jeg på bakgrunn av min språkutdanning, samt arbeidserfaring fra utlendingsforvaltningen. Før jeg fikk jobben her arbeidet jeg som programrådgiver i flyktningtenesta, NAV Voss.

 

Hvilke arbeidsoppgaver har du, og hvordan er din arbeidsdag?

Jeg jobber i et laboratorium hvor vi utfører ektehetsvurderinger av hovedsakelig pass og andre id-papir. Foreløpig går jeg i en opplæringstilling, så mye av tiden går til å lære seg prosedyrer, bruk av utstyr og ellers annen relevant kursing i inn og utland. På sikt vil hverdagen dreie seg om å bidra til kompetanseheving på førstelinjen (politiet, UDI, Utenriksstasjoner), og bistå hovedsakelig utlendingsforvaltningen i spesielle enkeltsaker hvor det er spørsmål om ektheten til dokumenter.

 

Hvordan er studiet i arabisk relevant for jobben din?

Det at jeg har arabiskutdanning er relevant da jeg kommer borti en del arabiske dokumenter i jobben. De fleste på min arbeidsplass har språkbakgrunn, herunder arabisk, spansk, fransk mfl.

Det å ha brukt mye tid på pugg og intrikat grammatikk gir meg også noen fordeler når det kommer til detaljanalyse av dokumenter. Man har trening i å være tålmodig, og i å bruke tid på å se det store bilde.

 

Har du noen erfaringer eller råd du ønsker å gi til en som er interessert i å studere det samme som deg?

Jeg tror at språkutdanning alltid vil være ettertrakta. Men når det kommer til arabisk vil rådet mitt definitivt være å studere mest mulig i utlandet, selv om en tar graden i Norge. Språket blir fort delvis glemt, og jo bedre grunnlag og ordforråd man tilegner seg under studiene, jo mer nyttig og brukbar vil språkkunnskapen være senere.

 

Tilrettelagt av Ingunn Voster