Hjem
Institutt for fremmedspråk

Stian Aske - Daglig leder i Aske Norsk-Tysk Forretningskommunikasjon

Stian Aske brukte funnene i masteroppgaven han skrev til å starte sitt eget foretak innen norsk-tysk forretningskommunikasjon.

Hovedinnhold

Kunnskapen han tilegnet seg gjennom tyskstudiet bidrar til at norske eksportbedrifter gjør suksess i utlandet. Aske er dessuten engasjert i tyskundervisning. I tillegg til å undervise selv er han konsulent i utarbeidelsen av et nytt læreverk i tysk for videregående skole.

 

Hvilken grad har du?

Mastergrad i tysk språk- og kulturvitenskap.

 

Hvordan var det å studere tysk?

Det var et inspirerende fagmiljø ved UiB og forelesningene holdt høy kvalitet.

 

Hvilke andre fag har du tatt?

Historie.

 

Hva skrev du om i masteroppgaven?

I masteroppgaven skrev jeg om kulturforskjeller mellom nordmenn og tyskere i næringslivet, og hadde dybdeintervjuer i begge land. Mitt mål var å avdekke hvordan ulike verdiforestillinger blant nordmenn og tyskere kunne påvirke kommunikasjonen dem imellom i forretninger. Jeg ønsket også å se på i hvor stor grad forretningskulturen i de to landene spiller en rolle der forretningssamarbeidet er bra, og der det er mindre bra.

 

Hva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

På bakgrunn av funnene i min masteroppgave dannet jeg foretaket Aske Norsk-Tysk Forretningskommunikasjon. Mitt mål var å øke bevisstheten rundt kulturelle forskjeller, og prøve å minske faren for de kulturelle fallgruvene nordmenn kan oppleve i Tyskland. Mine rapporter fra dybdeintervjuene, som inneholder hundrevis av sitater, er møtt med stor interesse og er solgt til norske bedrifter og organisasjoner som ser verdien av kulturkompetanse. Kjøpere av rapportene er blant andre Mercedes Benz Norge, BMW, Siemens, RWE Dea og BI Oslo. Jeg har flere ganger offentliggjort mine resultater i media, og fått tilbud av bedrifter om å holde foredrag. På kort tid har jeg også fått etablert et nettverk som blant annet inkluderer Innovasjon Norge, Norsk-Tysk Handelskammer, NHO og Fremmedspråksenteret.

I tillegg arbeider jeg som tysklærer ved Hetland Videregående Skole, og bidrar for tiden som konsulent for Det Norske Samlaget i forbindelse med et nytt læreverk i tysk på vgs.-trinnet. Tysklærer for privatister på kveldstid er jeg også, ved Akademiet Sandnes.

 

Hvilke arbeidsoppgaver har du, og hvordan er din arbeidsdag?

Jobben ved Hetland VGS tar en god del tid. Men ellers informerer jeg om tysk forretningskultur og kulturkompetanse generelt på min nettside. Der skriver jeg artikler om saker som opptar meg. Jeg har også tett kontakt med viktige norske institusjoner. I tillegg selger jeg mine produkter, som gir leseren en inngående analyse i kulturforståelse mellom nordmenn og tyskere i arbeidslivet.

 

Hvordan er studiet i tysk relevant for jobben din?

Ved UiB fikk jeg muligheten til å skrive om et annet vitenskapelig tema enn de klassiske, rent språklige eller litterære emnene, nemlig “interkulturell kommunikasjon”. Temaet er veldig aktuelt i næringslivet, siden norske bedrifter faktisk mister viktige kontrakter og taper store penger på ikke å kjenne til den tyske forretningskulturen. Studiet i tysk har gitt meg mulighet til å påvirke samfunnsdebatten, og bidra med informasjon til norske eksportbedrifter som kan gi dem en større økonomisk suksess på sikt.

 

Jeg er også engasjert i å skape en god tyskundervisning i den videregående skolen, og har på nettsiden min skrevet om mine tanker om mer “moderne” tysktimer på videregående skole, som vil inspirere og motivere tyskelever til å lære seg språket på en annen måte.    

 

Har du noen erfaringer eller råd du ønsker å gi til en som er interessert i å studere det samme som deg?

Det må være å velge studieretning etter egen interesse, så får man se hvilke spennende muligheter som åpner seg.

 

Tilrettelagt av Ingunn Voster