Hjem
Institutt for fremmedspråk

Sindre Aziz-Saltnes - Spesialutsending for utlendingssaker ved Norges ambassade i Syria

Sindre hadde ikke fått jobben han har i dag uten arabiskstudiene, de er påkrevd i stillingen som spesialutsending for utlendingssaker ved den norske ambassaden i Syria.

Han har spesielt hatt nytte av grammatikkunnskapene som det var mye fokus på under studiet og mener det var en fordel med et lite studentmiljø for det faglige utbyttet.

 

Hvilken grad har du?

Jeg har en mastergrad i arabisk.

 

Hvordan var det å studere arabisk?

Spennende, kombinerte studiene ved UiB med utveksling ved American University in Cairo. Vi var gjennomgående få studenter som var en fordel faglig sett. Det faglige nivået ved arabisk institutt var bra med mye fokus på grammatikk, som viste seg å ha stor betydning senere.

 

Hvilke andre fag har du tatt?

Har studert statsvitenskap, juss, administrajons- og organisasjonsvitenskap i tillegg til arabisk.

 

Hva skrev du om i masteroppgaven?

Tittelen er: Saudi-Arabia: byråkrati og muligheter for reform.

 

Hva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

Jeg jobber nå som Spesialutsending for utlendingssaker ved Norges ambassade i Syria. Arabiskkunnskaper er påkrevd og absolutt nødvendig for å kunne ha en slik stilling. Før jeg fikk min nåværende jobb var jeg ansatt ved Utlendingsseksjonen i Oslo politidistrikt i tre år. Jeg har videre vært praktikant ved den norske ambassaden i Saudi-Arabia.

 

Hvilke arbeidsoppgaver har du, og hvordan er din arbeidsdag?

Har en svært variert arbeidsdag med mange ulike oppgaver. Hovedsakelig har jeg ansvaret for alle utlendingssakene ved ambassaden, men bidrar også til den daglige driften samt noe konsulært arbeid.

 

Hvordan er studiet i arabisk relevant for jobben din?

Jeg hadde ikke fått jobben uten arabiskstudiene.

 

Har du noen erfaringer eller råd du ønsker å gi til en som er interessert i å studere det samme som deg?

Jeg måtte utsette innlevering av masteroppgaven med tre år, bl.a. pga. mangel på kildetilgang. Jeg fullførte imidlertid oppgaven mens jeg var i full jobb. Vil fraråde andre til å gjøre det samme, da det var en enorm påkjenning å skrive masteroppgave samtidig som man er i full jobb.

 

Tilrettelagt av Ingunn Voster