Hjem
Institutt for fremmedspråk

Knut Arne Strømme - Spesialkonsulent i Statoil

Knut Arne Strømme har valgt å utdanne seg innenfor både språk og økonomi.

Han har bygd seg opp internasjonal kompetanse der arabisk er en del av innholdet i ”verktøykassa”. Kombinasjonen har gitt han ulike stillinger i bedrifter og organisasjoner i inn- og utland, nå jobber han som spesialkonsulent for Statoil.

 

Hvilken grad har du?

Jeg har hovedfag (master) i arabisk fra UiB og master i International Business Administration fra NHH.

 

Hvordan var det å studere arabisk?

Fritt og godt – lenge mellom eksamener, noe som muliggjorde studieopphold på eget initiativ i Midtøsten (dette var under den ”gamle” modellen). Fleksibiliteten til studiet gav meg mulighet til å jobbe mens jeg studerte, og studere mens jeg jobbet. Den personlige veiledningen (en til en) med professor/veileder var fantastisk, og tett kontakt med professor/veileder muliggjorde også uformell kontakt. Det var et bra fagmiljø på tvers av nivåene, og vi hadde fagfester fra delfag til hovedfag.

 

Hvilke andre fag har du tatt?

Jeg har studert juss og midtøstenhistorie, og har som nevnt også tatt en mastergrad i Business.

 

Hva skrev du om i hovedoppgaven?

Reformprosesser (hovedsakelig økonomiske) i Syria.

 

Hva jobber du med nå, og hvordan var veien dit?

Nå er jeg spesialkonsulent i Statoil. Tidligere har jeg vært tolk for FN-bataljonen i Libanon og observatør for Temporary International Presence in the City of Hebron (TIPH) i Hebron/Vestbredden. Jeg har også vært valgobservatør for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid (OSSE) i Kazakhstan, Azerbaijan og Makedonia, saksbehandler i Utlendingsnemnda, terroranalytiker i Politiets Sikkerhetstjeneste, og Humanitarian Affairs Officer i FN – UNOCHA, Jerusalem.

 

Hvilke arbeidsoppgaver har du, og hvordan er din arbeidsdag?

Jeg har ansvar for kartlegging av forretningsmuligheter i nye geografiske investeringsområder for Statoil. Arbeidsdagen er fleksibel, og det er umulig å vite hva som venter neste måned.

 

Hvordan er studiet i arabisk relevant for jobben din?

Tidligere har det vært direkte relevant til jobb (TIPH og FN-stillinger). Siden har arabisk blitt mer et redskap i en større verktøykasse av internasjonal bakgrunn, (jeg har flere ganger fått beskjed om at jeg ikke fikk jobben på grunn av språket, men ville ikke fått den uten). Dagens stilling innebærer ikke direkte bruk av arabisk kompetanse – dette kan dog fort endre seg dersom jeg skulle bli utplassert av Statoil til et arabisktalende land.

 

Har du noen erfaringer eller råd du ønsker å gi til en som er interessert i å studere det samme som deg?

Ikke sats kun på språk som en nøkkel til gode stillinger – gå for en blandingskompetanse med tung språkkompetanse i kombinasjon med ”harde” studieretninger (eks juss, realfag eller økonomi).

 

(Tilrettelagt av Marte R. Fjørtoft)