Hjem
Institutt for fremmedspråk

Strategiplan for Institutt for framandspråk 2016-2019

Strategi og tiltaksplan for IF 2016-2019 vart vedtekne av instituttrådet 16. mars 2016. Nedanfor ligg det lenke til planane, saman med lenke til den førre strategiplanen (2012-2015).