Hjem
Institutt for fremmedspråk

Retningsliner for rådet ved institutt for framandspråk

Rådet ved Institutt for framandspråk har frå og med hausten 2013 femten medlemar. Arbeidet i rådet følgjer retningslinene som vart vedtekne av instituttrådet 13. november 2013 og godkjende av fakultetsstyret 17. desember 2013 (sjå dokumentet til høgre).

Rådet ved Institutt for framandspråk har valt å delegera ansvaret for studiesaker til Utvalet for undervisning og internasjonalisering (UUI).