Hjem
Institutt for fremmedspråk

Medlemar

Medlemar i instituttrådet frå gruppe A og C sit for fireårsperioden 2018-2021. Medlemane frå gruppe B og D sit for eitt år om gongen.

Hovedinnhold

Fast vitskapleg tilsette (gruppe A)

Valt for perioden 2018-2021

 

Instituttleiar Åse Johnsen er òg leiar av instituttrådet.

 

REPRESENTANTAR:

Arabisk: Ludmila Torlakova (Vara: Esmira Nahhri)

Engelsk: Lene Johannessen (vara: Laura Miles og Dagmar Haumann)

Fransk: Øyvind Gjerstad (Vara: Margery Vibe Skagen)

Italiensk: Marco Gargiulo (vara: Reidar Veland, til 31.03.18)

Japansk: Benedicte Irgens(vara: Harry Solvang)

Nasjonale prøver: Hildegunn Lahlum Helness (Vara: Anders Johannessen-Fikke)

Kinesisk: Guowen Shang (vara: Shouhui Zhao )

Russisk: Ingunn Lunde (Vara: Marje Post og Brita L. Bryn)

Spansk språk og latinamerikastudium: Miguel Angel Quesada Pacheco (Vara: Kari Soriano Salkjelsvik )

Tysk: Birger Solheim (Vara: Åsta Haukås og Torgeir Skorgen)

 

Mellombels tilsette (gruppe B)

Valt for hausten 2019/våren 2020


REPRESENTANT:

Johanne Kalsaas  

 

VARA:

1. Craig Grocott

 

 

Administrativt tilsette (gruppe C)

Valt for perioden 2018-2021

 

REPRESENTANT:

Gita P. Rongevær

 

VARA:

Ingvild Nilssen

 

Studentar (gruppe D)

Valt for hausten 2020 og våren 2021.

 

REPRESENTANTAR:

Robin Eriksen, tysk

Othilie Langholm, japansk

Clara Debus, engelsk

Aleksander Tenvik Bergli, russisk

Oda Westad, fransk lektorprogrammet

 

VARA:

Tiril Solheim Absalonsen, russisk

Andreas Fosso Dale, engelsk lektorprogrammet

Sofie Hough, engelsk

Anja Eriksen, engelsk