Hjem
Institutt for fremmedspråk

Møteplan våren 2020

Møtedatoar for fellessamlingar, instituttråd, Utvalet for undervisning og internasjonalisering (UUI), forskingsutvalet, programstyremøte og lærarmøte ved IF.

Fellessamlingar for heile instituttet våren 2020

Temamøte – torsdagar kl. 09.00-10.00, Grupperom P, Sydneshaugen skule
6. februar – oppfølging frå HMS-dagen i haust v/verneombud Bente Hannisdal og Åse Johnsen
27. februar – presentasjon av nytilsattes forskingsprosjekt v/forskingskoordinator Kevin McCafferty
26. mars - studiesaker v/ Studieleder Silje Grønner Stang. A V L Y ST
30. april - administrative rutinar v/administrasjonssjefen Arve Kjell Uthaug, personalkonsulent Victoria Jensen og leder Åse Johnsen
7. mai - vurdering v/undervisningskoordinator Synnøve Ones Rosales
14. mai - forskingsformidling v/ forskingskoordinator Kevin McCafferty og Fulbright-assistent Miranda Morgan

Kakelunsj – kl. 12.15-13.00 – rom 400, HF-bygget
29. april
10. juni

Lunsjmøte – presentasjon av forskargrupper – kl. 12.00-13.00
20. februar, rom 216, HF-bygget
- Forskargruppa Litteratur og vitskap/Aldringsprosjektet -

Instituttrådet – onsdagar, kl. 12.15-14.00
5. februar
25. mars. A V L Y S T
20. mai

UUI (Utvalet for undervisning og internasjonalisering) – onsdagar kl. 12.15-14.00
4. mars
3. juni

Forskingsutvalet
Onsdag 15 april kl 12.15, Rom: HF-bygget sem.rom 217
Onsdag 3 juni kl 12.15, Rom: HF-bygget sem.rom 217

Undervisningsforum
5. juni

Administrative samlingar
Administrasjonsmøte kvar måndag kl. 09.15 på rom 222. 

Arabisk, måndagar 

Engelsk – onsdagar kl. 12.00-14.00
22. januar – programstyremøte
12. februar – dialogmøte
18. mars - styremøte
15. april – lærarmøte
20. mai – styremøte
17. juni – lærarmøte
 

Fransk 
14. februar kl. 14.15-16.00 i HF 326: programstyremøte, fulgt av lærarmøte
20. februar kl. 10.15-12.00 i Sydneshaugen skole grupperom H: lærarmøte
12. mars kl. 10.15-12.00 i Sydneshaugen skole grupperom H: lærarmøte
29. april kl. 10.15-12.00 i HF 326: programstyremøte

Italiensk, torsdagar kl. 12.30 – rom 309, HF-bygget
30. januar – lærarmøte
05. mars – programstyremøte
30. april – lærarmøte

Japansk 

11. februar kl 12.00 – programstyremøte, HF-bygget - rom 400


Kinesisk
13. februar kl 10 – programstyremøte, HF-bygget - rom 301
 

Russisk – onsdagar kl.12.15-14.00 - rom 371, HF-bygget
12. februar,
11. mars
22. april
 

Spansk  

Tysk
15. april - programstyremøte
 

Sjekk kalenderoppføringer https://www.uib.no/fremmedsprak/kalender