Hjem
Institutt for fremmedspråk

Finansiering/driftsmidlar

Dette forskingsprosjektet har aldri fenge store driftsmidlar. Til no har det vorte finansiert bl a gjennom fylgjande kjelder:

Hovedinnhold

 

·   påskjønnings- og forskingsmidlar frå HF-fakultet

·   US $14.450 frå UNESCO, for gjennomføring av Atlas lingüístico-etnográfico de Costa Rica

·   Små driftsmidlar (NOK 150.000) for 2007 frå Norges Forskingsråd og Det humanistiske fakultet (UIB)

·   Små driftsmidlar (NOK 150.000) for 2008 frå Norges Forskingsråd og Det humanistiske fakultet (UIB)