Hjem
Institutt for fremmedspråk

Jobbmuligheter med spansk språk og latinamerikastudium

Spansk er det mest populære valgfrie fremmedspråket i den norske skolen og det tredje største språket på internett.

Med kompetanse i spansk språk og latinamerikastudium kan du for eksempel bli lærer, konsulent for reiseliv, næringsliv og offentlige etater, medarbeider i frivillige organisasjoner, du kan arbeide i media eller med oversettelse og kommunikasjon.