Hjem
Institutt for fremmedspråk

KIAP

Kulturell Identitet i Akademisk Prosa

Hovedinnhold

Aktivitetene i KIAP-prosjektet er bygget opp rundt følgende hovedproblemstilling:
Eksisterer det kulturelle identiteter i akademisk prosa, og i så fall, er disse nasjonale eller disiplinavhengige?

Vi søker å svare på dette spørsmålet gjennom en kontrastiv studie av engelske, franske og norske vitenskaplige artikler innen fagområdene medisin, samfunnsøkonomi og språkvitenskap. Prosjektet er lingvistisk og tar utgangspunkt i analyser av språklige fenomener som kan knyttes til argumentasjon.

Nyttige lenker:

Til Kalender

www.hf.uio.no/inl/sakprosa
www.msh-paris.fr/texto
www.hum.au.dk/romansk/polyfoni
www.hf.uio.no/german/sprik
www.ci-dit.com

Academic Voices in Contrast