Hjem
Institutt for fremmedspråk

Forskingsprosjekt ved IF

Dette er ein oversikt over forskingsprosjekt knytte til IF ved Universitetet i Bergen.

Hovedinnhold

Dette er ikkje det same som forskargrupper, men ulike prosjekt kan vere knytte til forskjellige grupper, både her og ved andre institusjonar, lokalt og globalt, og dei kan vere både større og mindre i omfang og tal på involverte forskarar enn dei ordinære forskargruppene.

På høgre sida finst lenkjer vidare til dei forskingsprosjekta som for tida er assosierte med Institutt for framandspråk.