Hjem
Institutt for fremmedspråk
News

Først ute med å lære arabisk i Bergen

Ved Amalie Skram videregående skole får elevene fra høsten av anledning til å velge arabisk som programfag. Læreboken som skal brukes, er Norges første i arabisk som fremmedspråk for videregåendeelever. Førsteamanuensis i arabisk ved UiB, John Erik Sætren, er en av forfatterne.

Bilde av John Erik Sætren
John Erik Sætren er spent på oppstarten av arabisk som programfag ved Amalie Skram videregående skole.
Foto/ill.:
Pernille Myrvold

Hovedinnhold

De fjerne fremmedspråkene som japansk og kinesisk har i de siste årene begynt å gjøre sitt inntog i den videregående skolen. Med oppstarten av et arabisktilbud for elever ved Amalie Skram, blir elevene de første i Hordaland som får muligheten til å ta faget som programfag på videregående.


 Ny lærebok, nytt alfabet og nye utfordringer

 

John Erik Sætren, førsteamanuensis i arabisk, har sammen med faglærer ved Stavanger katedralskole, Afrah Mohammed Ghalion, skrevet den første norskspråklige læreboken i arabisk for elever i den videregående skolen - Lær arabisk!. Ved siden av å undervise studentene ved UiB i arabisk, vil Sætren fra høsten av også ta fatt på jobben som faglærer ved Amalie Skram.

 

Den nye læreboken som skal tas i bruk på VG2 til høsten, inkluderer alfabetopplæring, tekster, oppgaver og enkel grammatikk. I tillegg har boken en nettressurs med lyttemateriale og interaktive oppgaver. Sætren og Ghalion jobber nå med å utvikle lærebøker for ungdomsskolen og VGIII.

 

Selv om det nye læreverket er et stort steg i riktig retning, understreker Sætren at det også gjenstår noen utfordringer knyttet til undervisning av arabisk i skolen.

 

- De fjerne fremmedspråkene blir vanskeligere enn nødvendig fordi man mangler norskpråklige læringsressurser. Per i dag finnes det hverken en fullgod arabisk-norsk ordbok, eller en norskspråklig arabisk grammatikk. Det gjør både det å undervise i arabisk og det å lære seg arabisk, unødvendig utfordrende. Det nye læreverket er meget viktig, men det sier seg selv at her må større krefter settes i sving.

 

Ifølge Sætren er en positiv følge av det nye arabisktilbudet ved Amalie Skram at en i fremtiden vil få studenter på arabiskstudiet ved UiB som har grunnleggende ferdigheter i språket. Per dags dato starter de fleste studentene helt uten forkunnskaper, i motsetning til tysk- eller franskstudenter.

 

Samarbeid om fremmedspråkene

 

Studieleder ved Institutt for fremmedspråk, Hilde Haaland-Kramer, er involvert i oppstarten av et mulig samarbeidsprosjekt mellom UiB og Amalie Skram Videregående skole.

 

- Institutt for fremmedspråk er svært positive til et fremtidig samarbeid med en videregående skole hvor en i stor grad har valgt å satse på fremmedspråk. Skolen vil undervise i syv av de ni fremmedspråkene som instituttet tilbyr – engelsk, spansk, tysk, fransk, kinesisk, japansk og arabisk.

 

- Et samarbeid mellom UiB og Amalie Skram vil blant annet innebære at elever får komme til universitetet og delta på forelesninger. De vil få en smakebit på hva det innebærer å studere fremmedspråket på universitetet, og det vil forhåpentligvis ha en rekrutterende effekt til fremmedspråkene på universitetet. Et slikt samarbeid vil også åpne for at lærere kan få kontakt med faglig ansatte på UiB, sier Haaland-Kramer.