Hjem
Institutt for fremmedspråk

Ingen poesi uten religion.

Professor Charles Altieri holdt forelesning over T. S. Eliots forsøk på å skape en poesi uten bilder ved å gå tilbake til kristendommens språk.

Professor Charles Altieri
Professor Charles Altieri fra University of California, Berkeley, foreleser om “T. S. Eliot’s Christian Alternative to Imagist Values” (Foto: Jens Eike Schnall).

Av Jutta Schloon

Ingen poesi uten religion

Forskergruppen «Litteratur og religion» arrangerte 8. juni 2016 en workshop om poesi og religion. Workshopen samlet forskere som arbeider med lyrikk og religion, både fra flere instituttet ved Det humanistiske fakultet, UiB, og fra NLA Bergen.

På initiativ fra Erik Tonning, professor i engelsk ved Institutt for fremmedspråk, hadde forskergruppen invitert den internasjonalt anerkjente modernisme-eksperten professor Charles Altieri fra Universitetet i California, Berkeley. I hans keynote-forelesning utforsket Altieri spenningen mellom ånd og sanselighet i modernistenes poetikk og kastet lys over T. S. Eliots forsøk på å skape en poesi uten bilder ved å gå tilbake til kristendommens språk.

Tett forhold

«There’ll always be religion around while there is poetry / or a lack of it». Disse versene fra diktet “Poetry and Religion” av Les Murray som ble utdelt innledningsvis, ble workshopens motto. I dets sentrum stod moderne dikt fra 1800 til i dag av britiske, amerikanske og tyske forfattere.

Riktignok har religionens krav på sannhet og absolutthet stått mer og mer under press siden opplysningstiden. Men til tross for denne sekulariseringsprosessen ble religion fortsatt en stor produktiv kraft i diktning. Moderne diktere brukte og bruker fortsatt religiøse språkformer, genrer og referanser, selv om det ikke nødvendigvis må være Gud som står i sentrum. Religion kan tre fram som kunstreligion (Stefan George), politisk religion (Ezra Pound) eller som en slags økologisk religiøsitet (Alice Oswald). Poeten selv kan nærme seg det guddommelige gjennom skaperegenskapen (William Blake) eller det prestelige (Geoffrey Hill) gjennom utøving av rituelle handlinger. Den spirituelle refleksjonen kan også ytre seg i form, syntaks og klang (Gertrude Stein).

Workshopen var en inspirerende mulighet til både nærlesning av dikt og strukturelle refleksjoner rundt forholdet mellom religion og poesi, middelalder og modernisme, verdenserfaring og språk.