Hjem
Institutt for fremmedspråk

Aviser og tidsskrift

Kvart fag ved instituttet får abonnement på ei avis og eitt tidsskrift dekka av fellesmidlane ved instituttet. Fagkoordinator kan kontakta Anne Hestnes, som hjelper med tinginga.