Hjem

Institutt for fremmedspråk

Honorar for arbeid utover full stilling


Honorar for arbeid utover full stilling er noko anna enn overtid.  Det viktigaste skiljet er at overtid er knytt opp til ekstraordinære behov og honorert etter eigne og høgare satsar.

Vi har ikkje lov til å utbetala ekstrahonorar til tilsette i full stilling for oppgåver som ikkje kan reknast som overtid. Dette gjeld for tilsette både i administrative og vitskaplege stillingar. Nærare informasjon om dette er sendt ut til alle ved Institutt for framandspråk 17. mars 2011 ("Honorar i tillegg til full stilling").