Hjem

Institutt for fremmedspråk

Instituttet har offisielle brevark på nynorsk, bokmål og engelsk. Ta kontakt med Anne Hestnes i administrasjonen dersom du har behov for å bruka eit offisielt brevark. Hugs at brevet skal journalførast og arkiverast dersom saka er arkivverdig. Administrasjonen hjelper med dette.