Hjem
Institutt for fremmedspråk

Hjelp til å sette opp søknadar og budsjett

Hovedinnhold

Ta kontakt med forskingskonsulenten ved instituttet for å få hjelp med søknad og budsjett når du søkjer om forskingsmidlar. Ved større søknader vil vi normalt kontakta ekspertise ved fakultetet for å få hjelp med budsjetteringa. Det er derfor viktig at forskingskonsulent eller administrasjonssjef blir kopla inn i god tid og at vi får eit budsjettutkast seinast fjorten dagar før søknadsfristen.