Hjem

Institutt for fremmedspråk

Seniorpolitiske fridagar og ekstra ferieveke

Alle arbeidstakarar har etter fylte 60 år rett på ei ekstra ferieveke (5 arbeidsdagar).

Arbeidstakarar får ti seniorpolitiske fridagar i tillegg til denne ekstra ferieveka frå og med året dei fyller 62. Seniordagane må takast ut som feriedagar, og kan ikkje overførast til neste år. Heilt unntaksvis kan ein få utbetalt løn for desse dagane, og dette må i så fall avklarast gjennom søknad til instituttleiinga vedadministrasjonssjefen i god tid før årsskiftet.