Hjem
Institutt for fremmedspråk

Emne- og programevaluering 

Hovedinnhold

Institutt for framandspråk følgjer UiB sine retningsliner for studiekvalitet og evaluering.