Hjem
Institutt for fremmedspråk

Engelske titlar på verv og leiarstillingar

Hovedinnhold


Instituttleiinga:

Instituttleiar – Head of Department
Forskingsleiar – Research Coordinator
Undervisningsleiar – Studies Coordinator
Administrasjonssjef – Head of Administrative Staff
Studieleiar - Administrative Head of Studies
Fagkoordinatorane:

Fagkoordinator for arabisk – Arabic Studies Coordinator
Fagkoordinator for engelsk – English Studies Coordinator
Fagkoordinator for fransk – French Studies Coordinator
Fagkoordinator for italiensk – Italian Studies Coordinator
Fagkoordinator for japansk – Japanese Studies Coordinator
Fagkoordinator for russisk – Russian Studies Coordinator
Fagkoordinator for spansk språk og latinamerikastudium – Coordinator for Spanish Language Studies and Latin American Studies
Fagkoordinator for tysk – German Studies Coordinator
Det er valfritt om ein vil bruka forma med “Coordinator” stilt til sist (t.d. English Studies Coordinator) eller først (t.d. Coordinator for Spanish Language Studies and Latin American Studies).