Hjem

Institutt for fremmedspråk

Instituttet har fått spørsmål om språkvask av doktoravhandlingar. Dersom stipendiaten sjølv ønskjer det, kan han bruka av eigne driftsmidlar til å betala for språkvask. Instituttet gjev ikkje ekstra støtte til dette føremålet.

Det stiller seg litt annleis ved publisering av avhandlinga eller delar av avhandlinga. I slike tilfelle kan ein søkja fakultetet om støtte.