Hjem

Institutt for fremmedspråk

Ekstra lønssteg etter levering på normert tid

Stipendiatar som leverer inn avhandlinga innan stipendperioden går ut (normert tid), får utbetalt eit lønstillegg. Fakultetet kan gje nærare informasjon om dette.