Hjem
Institutt for fremmedspråk

Utteljing for deltaking i STIP-HF

Fakultetet har etablert ei eiga ordning som gjev utteljing for deltaking i det stipendiatinitierte utvalet STIP-HF. Deltaking i utvalet går inn i den administrative delen av pliktarbeidet for dei som har fireårig tilsetjing som stipendiat. Dei som derimot har treårig stipend, får forlenga tilsetjingsperioden tilsvarande timane dei brukar på STIP-HF. Stipendiaten må derfor sjølv senda søknad til fakultetet om forlenging. I særskilte tilfelle og for kandidatar med ekstern arbeidsgjevar vil ein kunna betala honorar for deltakinga i STIP-HF.