Hjem
Institutt for fremmedspråk

Honorar - tilsette ved andre institutt

Hovedinnhold

Normalt betalar instituttet ikkje honorar til fast tilsette i full stilling ved andre institutt når desse tek på seg undervisning eller rettleiing ved IF. Administrasjonssjefen på instituttet kan ta kontakt med den andre eininga for å klarera om arbeidet kan gå inn i arbeidstidsrekneskapen der. Ved rettleiing av master- eller phd-studentar får tilsette ved andre einingar sin del av påskjøningsmidlane.