Hjem

Institutt for fremmedspråk

Ta direkte kontakt med brukarstøtta BRITA ved It-avdelinga når du treng hjelp med datamaskin, e-post, nettilgang, programvare og andre it-tekniske spørsmål. BRITA kan òg nåast på telefon 84700.

Spørsmål om brukarkonto, ny e-postadresse og tilgang til felles e-postlister ved Institutt for framandspråk, kan rettast til forskingskonsulent Jan A. Johansen (tlf 89378).