Hjem

Institutt for fremmedspråk

Oversikt over standard programvare på datamaskinene ved UiB ligg her.

Har du spørsmål om programvare ut over det som finst i "standardpakken" ved UiB, kan du ta kontakt med forskingskonsulent Jan A. Johansen.
Anne Hestnes hjelper med bestilling av programvare. Instituttet dekkjer normalt lisensutgiftene til nødvendig programvare som ikkje allereie ligg i standardpakken.