Hjem

Institutt for fremmedspråk

Kontor og møblar

Spørsmål om hyller, møblar, lampar o.a. på kontora kan rettast direkte til Transportavdelinga. Spørsmål om nyinnkjøp skal rettast til Anne Hestnes (tlf 82340).

 Dersom ein av helsemessige årsaker treng å skifta ut heile eller deler av kontormøblementet, skal dette først vurderast av bedriftshelsetenesta sin fysioterapeut.
Denne vurderinga kan du bestille sjølv eller du kan ta kontakt med Victoria Jensen (tlf 82367)

Kopimaskiner og skrivarar

Ta kontakt med Anne Hestnes (tlf 82340) i ekspedisjonen dersom du har problem med kopimaskiner og skrivarar.