Hjem

Frontlines of Value

Hovedinnhold

Picture of a village

'Frontlines'-prosjektet tar sikte på å fylle rommet for innovativ og etnografisk-historisk klassefokusert forskning på global kapitalisme og ulikhet, et tomt rom som ble etterlatt mellom nylige bemerkelsesverdige studier av ulikhet som Thomas Piketty's Capital (2013) og David Graeber's Dept (2011).

Prosjektet tilnærmer seg dette fra et godt utviklet utgangspunkt i antropologisk politisk økonomi. Forskerne, som jobber i ulike verdensregioner, vil utarbeide en multiskalert metodologisk impuls i sosialantropologi, som vil samtidig strekke seg mot å generalisere, sammenlikne og spesifisere hendelser og tilstander, og teoretisere utover de vanlige begrensningene til lokale feltsteder. Prosjektet vil se på sentrale regionale og relasjonelle egenskaper ved kapitalistisk transformasjon, gjennom det etnografiske prismet 'frontlines of value'.

Se mer om prosjektet på de engelske nettsidene her.