Hjem

Bergen biomedisinske forskerskole

Hovedinnhold

Researchers in the lab

Bergen biomedisinske forskerskole (BBRS) er forskerskolen ved Institutt for biomedisin

Forskerskolen er støttet av individuelle forskningsgrupper og nasjonale teknologiplattformer ved Institutt for biomedisin. Det sentrale grunnlaget for BBRS er å skaffe en bred og fremragende plattform for ph.d.-utdanning i området grunnleggende og translasjonell biomedisinsk forskning, som et supplement til forskerutdanningen ved Det medisinske fakultet.

Hovedmålene til BBRS er å:
- Tilby forskningsmuligheter i grunnleggende, translasjonell og klinisk relatert biomedisinsk vitenskap.
- Gi et attraktivt, stimulerende og internasjonalt miljø for ph.d.-kandidatene. 
- Etablere et effektivt nettverk for ph.d.-kandidater og forskerskolealumni som vil tjene til å fremme interaksjoner og samarbeid utover ph.d.-perioden.

Forskerkurs

Forskerkurs ved Institutt for biomedisin

En oversikt over aktiviteter i regi av Bergen Biomedisinske Forskerskole

Doktorpromosjon

Avhandlinger

Doktorgrader som utgår fra Inst. for biomedisin, eller med tilknytning til Inst. for biomedisin

Medlemsskap

Kandidater som registreres som ph.d.-kandidat ved Institutt for biomedisin vil automatisk bli medlem i Bergens biomedisinske forskerskole.
Ønsker du å gjennomføre doktorgradsprosjket hos oss, vennligst ta kontakt med forskningsgruppene eller søk på åpne ph.d.-stillinger her

Bygg for biologiske basalfag

Kontakt

Leder for forskerskolen:
Marion Kusche-Gullberg
Marion.Kusche@uib.no
+47 55 58 66 90

Administrativ kontaktperson:
Margarethe Bittins
Margarethe.Bittins@uib.no
phd@biomed.uib.no
Tlf. 55 58 63 70