Hjem
Bergen biomedisinske forskerskole
Infomøte og omvisning

Introduksjonskurs for nye ph.d.-kandidater

Hovedinnhold

Bergen Biomedisinske Forskerskole ønsker velkommen til alle ph.d.-kandidater som har begynt doktorgradsstudiet i det siste året. Leder for forskerskolen, Prof. Marion Kusche-Gullberg, og ph.d.-koordinator Margarethe Bittins vil gi praktisk informasjon om ph.d.-programmet, instituttet, og forskerskolen. Møtet er også en god anledning til å hilse på de andre kandidatene. Det blir servert lunsj, og etterpå går vi på omvsining i instituttets kjernefasiliteter, PROBE og MIC.

Program

10:00 Introduksjon til Bergen biomedisinske forskerskole.
10:30 Introduksjon til doktogradsprogrammet. Nyttige nettsider, emner etc.
11.30 Lunsj
12:00 Introduksjon til Institutt for biomedisin.
12:15 Presentasjon av kjernefasilitetene ved Institutt for biomedisin
          12:15 MIC
          12:55 PROBE
          13:30 BiSS
14:15 Omvisning ved kjernefasilitetene
16:00 SLUTT