Hjem
Bergen sommer-forskerskole
BSRS 2015 keynote-foredrag

Lovgivningens rolle i arbeidet for en bærekraftig utvikling

Gavel By Law Books
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Siri Gloppen
Professor og direktør for Centre on Law & Social Transformation
Universitetet i Bergen / CMI

Bærekraftig utvikling kan forstås i lys av det å respektere, beskytte og gradvis realisere menneskerettigheter for alle, både for dagens men også for fremtidige generasjoner. Menneskerettigheter - nedfelt i internasjonale avtaler og nasjonale grunnlover - representerer løfter vi har gitt hverandre, og som skal sikre at alle har det sosiale, politiske og materielle grunnlaget for å kunne leve et liv i verdighet.

Sustainable Development Goals (SDGs) legemliggjør denne satsingen på grunnleggende menneskerettigheter, herunder retten til helse, utdanning og et sunt miljø. En rettighetsbasert tilnærming til disse prinsippene og til de kontrollmekanismer som er fastsatt i lov og traktater, er avgjørende om vi skal kunne realisere visjonen disse målene gjenspeiler - samt å bygge oppunder engasjementet for likestilling, ikke-diskriminering og for sårbare grupper.

Siri Gloppen er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og leder for Centre on Law & Social Transformation (LawTransform) ved CMI/UiB.  LawTransform er et globalt knutepunkt for forskning på lovgiving som et instrument for sosial endring, med særlig fokus på det globale sør. Gloppens forskning ligger i skjæringspunktet mellom jus og politikk og dekker temaer som domstolenes sosiale og politiske rolle, menneskerettigheter, forfatningsrett, juridisk mobilisering og prosedyrer (helserettigheter, seksuelle og reproduktive rettigheter, landrettigheter, klima og miljørettigheter), valgprosesser, kontrollmekanismer, og forsoningsprosesser. Empirisk fokus er på India, Sør- og Øst-Afrika.

Hun har ledet en rekke tverr-regionale prosjekter som sammenligner domstolenes rolle i juridisk mobilisering i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Publikasjoner omfatter Court and Power i Latin-America and Africa (Palgrave 2010) og Litigating Health Rights: can courts bring more justice to health   (Harvard 2011).

Forelesningen holdes på engelsk og er åpent for alle!