Hjem

Forskerskole for sosial samhandling og vekst

Hovedinnhold

HUman interaction

Kontakt

Forskerskoleleder: Bente Wold

Administrasjon: Maria Luttges Mathieu

Telefon: 55 58 29 60
Christiesgt. 13,
5020 BERGEN

ghig@uib.no

Forskerskolen for sosial samhandling og vekst ble etablert ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen i mars 2006. Forskerskolen for sosial samhandling og vekst i har sitt faglige fokus på sosiale og psykologiske endringsprosesser innen felt som organisasjon og ledelse, utvikling og læring i skolen, og helsefremmende arbeid og forebyggende tiltak.

Informasjon om forskerskolen finnes foreløpig bare på engelsk.