Hjem
Forskerskolen i klinisk medisin

Forskningspresentasjoner fra 2011

Er du forsker med tilknytning til ett av de tre kliniske instituttene: Institutt for indremedisin, Institutt for kirurgiske fag eller Institutt for klinisk medisin? Forskerskolen i klinisk medisin inviterer deg til å vise frem dine forskningspresentasjoner som er holdt eller skal holdes på kongresser og møter i 2011. Både muntlige presentasjoner og postere er velkommen. Man kan melde på flere bidrag, men samme presentasjon kan kun meldes på en gang: som poster eller som muntlig presentasjon.

Hovedinnhold

English

Posterutstilling i Vestibylen, Haukeland Universitetssykehus 23. - 27. januar 2012.

  • Opprinnelig poster skal ikke stilles ut, vi gjør nytt opptrykk av samtlige.
  • Innsending av poster skjer digitalt i PDF-format. Husk å sjekke kvaliteten på posteren nøye før innsending.
  • Det vil bli arrangert en "posterrunde" onsdag 25.januar, hvor deltagerne kort skal presentere posteren sin for juryen.

 

Muntlige presentasjoner torsdag 26. januar 2012

  • 10 min muntlig presentasjon + 5 min til diskusjon.
  • Power Point fil medbringes på USB.
  • Vi oppfordrer til å holde innlegg på opprinnelig språk.
  • Tilhørerne vil komme fra ulike medisinske miljø. Har man tidligere holdt innlegget i et svært spesialisert forum, kan det være lurt å gi noe mer bakgrunn/omarbeide i henhold til dette.
  • OBS! På grunn av tidshensyn må vi sette en øvre begrensning på 20 muntlige presentasjoner. De første 20 påmeldte får delta.

 

Premiering

De tre beste presentasjonene i hver klasse premieres med kr 5000-3000-2000 etter vurdering av juryen som oppnevnes av forskerskolen. Prisutdeling fredag 27. januar 2012.

Juryen vil legge vekt på det vitenskapelige innholdet, men vil også ta hensyn til utforming av presentasjonen.

 

Påmelding

Nytt av året er at påmelding skjer via et web-basert påmeldingsskjema. Her fyller du inn kontaktinformasjon, legger inn abstraktet du ønsker å melde på, og laster evt opp posterfilen.

I stedet for å lage et ”Norsk sammendrag”, slik vi har bedt om tidligere år, skal du i år besvare tre enkle spørsmål om forskningen din. Svar på enkelt og forståelig norsk. Legg også ved et bilde av deg selv!

Påmelding: https://registrer.app.uib.no/kliniskmed/

Har du spørsmål til påmeldingsskjemaet, eller opplever problemer ved bruk; vennligst send en e-post til michael.storebo@med.uib.no.