Hjem
Forskerskolen i klinisk medisin

Invitasjon til forskningspresentasjoner fra 2012

Er du forsker med tilknytning til ett av de tre kliniske instituttene, Institutt for indremedisin, Institutt for kirurgiske fag og Institutt for klinisk medisin, eller Gades institutt? Forskerskolen i klinisk medisin inviterer deg til å vise frem dine forskningspresentasjoner som er holdt eller skal holdes på kongresser og møter i 2012. Både muntlige presentasjoner og postere er velkommen!

Prisvinnere 2010
Prisvinnere 2010
Foto/ill.:
Jørgen Barth

Hovedinnhold

English

Posterutstilling i Vestibylen, Haukeland Universitetssykehus 21.-25.januar 2013.

  • Innsending av poster skjer digitalt i PDF-format via påmeldingssiden. Vi gjør nytt opptrykk av samtlige postere.
  • Postere som skal presenteres på kongress etter påmeldingsfristen kan meldes på, men da må posterfil ettersendes snarest mulig.
  • Det vil bli arrangert en "posterrunde" onsdag 23.januar 2013, hvor deltagerne kort skal presentere posteren sin for juryen.

 

Muntlige presentasjoner torsdag 24.januar 2013

  • 10 minutters muntlig presentasjon + 5 minutter til diskusjon. Power Point fil skal medbringes på minnebrikke.
  • Vi oppfordrer til å holde innlegg på opprinnelig språk. Det er kun mulig å melde på en presentasjon per deltaker.
  • Tilhørerne vil komme fra ulike medisinske miljø. Har man tidligere holdt innlegget i et svært spesialisert forum, kan det være lurt å gi noe mer bakgrunn/omarbeide presentasjonen i henhold til dette.

 

 

Informasjon om påmelding:

Det er lett å melde seg på og tar bare fem minutter. Postere og abstrakt laster du fort opp på påmeldingssidene. Husk at du bare skal bruke postere og abstrakt som du tidligere har presentert eller skal presentere på konferanser eller seminarer i 2012.

Du skal i tillegg svare kort på tre spørsmål om forskningsprosjektet ditt, disse svarene skal være på forståelig norsk og vil bli hengt opp ved siden av posteren din. Du skal her med noen få setninger gi en kort og konsis forklaring om prosjektets innhold og mål.

Påmeldingsfrist er 16.november.

Link til påmeldingssidene finner du her: Påmelding til forskningspresentasjoner 2012

 

Pengepremier:

De tre beste presentasjonene i hver klasse premieres med kl. 5000-3000-2000 etter vurdering av juryen som oppnevnes av forskerskolen. Prisutdeling vil være fredag 25. januar 2013 i sykehusfoajeen.

Juryen vil legge vekt på det vitenskapelige innholdet, men vil også ta hensyn til utformingen av presentasjonen.

 

Kontaktinformasjon:

For mer informasjon kontakt Anita Helland: Anita.Helland@med.uib.no