Hjem

Forskerskolen i språkvitenskap og filologi

Hovedinnhold

Forskerskolen har som mål å øke kvaliteten på ph.d.-kandidatenes kurstilbud, tilby et akademisk og sosialt fellesskap for sine kandidater og bedre fullføringen.

Forskerskolen ble etablert i oktober 2004 og har et program som følger en fleksibel årssyklus.

Forskerskolen er opprettet for ph.d.-kandidater i språkvitenskap og filologi ved Universitetet i Bergen, men er også åpen for kandidater fra andre institusjoner.

Forskerskolen har kandidater fra mange ulike land og bruker engelsk som arbeidsspråk. All videre informasjon ligger derfor på de engelske sidene.