Hjem

Forskerskole i molekylærbiologi og bioinformatikk

Forskerskolen i molekylærbiologi og bioinformatikk skal tilby et attraktivt og stimulerende læringsmiljø for doktorgradskandidater i molekylærbiologi og bioinformatikk. MCB organiserer kurs og nettverksaktiviteter for ph.d.-kandidater i molekylærbiologi/bioinformatikk.

Forskerskolen er et samarbeid mellom Computational Biology Unit (CBU), Institutt for biomedisin, Institutt for informatikk, Institutt for biovitenskap og Sars International Centre for Marine Molecular Biology (Sars).

Forskerskolen har et betydelig innslag av ikke-norskspråklige deltakere og bruker derfor engelsk som arbeidsspråk.  Vi er av samme grunn best kjent under vårt engelske navn, The Molecular and Computational Biology Research School, MCB.

For ytterligere informasjon om forskerksolen og våre aktiviteter, se vår engelske hjemmeside.