Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Disputas - Kristoffer Brodwall

Kandidaten utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Hovedveileder: Professor Nina Øyen
Medveiledere: Professor Gottfried Greve og professor Stein Emil Vollset

Disputas: Fredag 9. mars 2018 kl. 12.15

Sted: Auditorium BUS1, Barne- og ungdomssjukehuset, Haukeland Universitetssjukehus, Haukelandsbakken 15

Avhandlingens tittel: “Congenital heart defects in Norway - A nationwide study of Down syndrome, maternal preeclampsia, and sibling recurrence risk, 1994-2009”

1. opponent: Professor II Anne Eskild, Universitetet i Oslo

2. opponent: Ph.d. Katarina Hanséus, Lunds Universitet, Sverige

3. medlem av komiteen: Professor Pål Rasmus Njølstad, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Rolv Terje Lie.

Åpent for alle interesserte.