Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Prøveforelesning - Anette Fosse

Prøveforelesning: torsdag 14. juni 2018 kl. 10.15

Sted: Auditorium AHH, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: “Hva innebærer tverrfaglig samarbeid i omsorg ved livets slutt i sykehjem og hvilke konsekvenser har det for legerollen?”