Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Disputas - Janne Lillelid Gjerde

Kandidaten utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Hovedveileder: professor Astrid Blystad
Medveiledere: professor Guri Rørtveit og ph.d. Mulu Muleta

Disputas: mandag 8. oktober 2018 kl. 12.15

Sted: Auditorium KK, Kvinneklinikken, Jonas Lies vei 72

Avhandlingens tittel: “Chronic disease among women in a resource-constrained setting: The case of pelvic organ prolapse in rural Ethiopia”

1. opponent: førsteamanuensis Britt Pinkowski Tersbøl, Københavns universitet, Danmark

2. opponent: professor Yigzaw Kebede Gete, University of Gondar, Etiopia

3. medlem av komiteen: professor emeritus Torvid Kiserud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Karen Marie Moland.

Åpent for alle interesserte