Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Kandidaten utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Hovedveileder: professor Bettina Husebø
Medveiledere: førsteamanuensis Elisabeth Flo og professor Dag Aarsland

Disputas: Torsdag 10. januar 2019 kl. 12.15

Sted: Auditorium 1, Barne- og Ungdomssjukehuset i Bergen, Haukelandsbakken 15

Avhandlingens tittel: “Efficacy and safety of analgesic treatment for depression in nursing home patients with dementia”

1. opponent: førsteamanuensis Ole Kristian Grønli, Norges arktiske universitet

2. opponent: associate professor Iva Holmerova, Charles University, Tsjekkia

3. medlem av komiteen: professor Rolf Moe-Nilssen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Kjartan Fersum.

Åpent for alle interesserte