Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Kandidaten utgår fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Hovedveileder: professor emeritus Rolf Moe-Nilssen
Medveiledere: professor Anette Hylen Ranhoff og førsteamanuensis Mona Kristin Aaslund

Disputas: torsdag 5. september 2019 kl. 12.30

Sted: Auditorium (0. etg.) Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: “GAIT IN COMMUNITY-LIVING OLDER ADULTS”

1. opponent: professor Eling de Bruin, Karolinska Institutet, Sverige

2. opponent: dr.med. Stephanie Bridenbaugh, Universitäre Altersmedizin, Sveits

3. medlem av komiteen: førsteamanuensis Lone Holst, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Reidun Kjome

Åpent for alle interesserte