Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag

Disputas - Lillan Mo Andreassen

Kandidaten utgår fra Institutt for global helse og samfunns medisin
Hovedveileder: førsteamanuensis Reidun L. S. Kjome
Medveiledere: førsteamanuensis Una Ø.Sølvik, professor II Sverre Sandberg og ph.d. Gunn B.B. Kristensen

Disputas: Fredag 20. september 2019 kl. 12.30

Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Liesvei 91

Avhandlingens tittel: “Diabetes in care homes. Special emphasis on medicines and blood glucose measurements”

 

1. opponent: Professor Wilco P. Achterberg, Leiden University Medical Center, The Netherlands

2. opponent: PhD Janne Smedberg, Norwegian Pharmacy Association

3. medlem av komiteen: Associate Professor Kjartan Fersum, University of Bergen

Disputasen blir ledet av professor Trond Riise.

Åpent for alle interesserte