Hjem
Forskerskolen i samfunnsmedisinske fag
Prøveforelesning

Prøveforelesning: Katrine Staats

Hovedinnhold

Oppgitt emne: «Betydning av hjem som fenomen og begrep i livets slutt».

Kandidaten utgår fra institutt for Global helse og samfunnsmedisin.
Hovedveileder: Førsteamanuensis Oscar Tranvåg.
Medveiledere: Professor Bettina S. Husebø og professor Ellen Karine Grov.

1. opponent: Førsteamanuensis Dag Karterud, OsloMet - storbyuniversitet.
2. opponent: Lektor Bodil Holmberg, Ersta Sköndal Bräcke Högskola, Sverige.
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Sidsel Ellingsen, Universitetet i Bergen.
Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Frøydis Kristine Bruvik.

Prøveforelesningen og selve disputasen vil holdes i Auditorium, Armauer Hansens Hus, men den vil også strømmes digitalt i Zoom i tillegg. Vi ber alle som ønsker å delta digitalt om å lese følgende retningslinjer nøye i forkant:  

Retningslinjer for digitalt publikum:
• Ikke bruk kamera (det stjeler båndbredde)
• Sett mikrofonen på mute
• Dersom noen har spørsmål til prøveforelesningen, skriv i kommentarfeltet «Jeg har et spørsmål». Custos vil så gi deg ordet, da kan du sette på mikrofonen og kameraet ditt.
• Dersom noen ønsker å opponere ex auditorio, skriv det i kommentarfeltet FØR 1. opponent er ferdig med å opponere.
• Det er lurt å teste eget utstyr i forkant av disputasen.

Velkommen!